De behandeling

De behandeling

Tijdens de dieetbehandeling worden uw persoonlijke omstandigheden en wensen gerespecteerd. Indien nodig wordt er met collegae overlegd en wordt er informatie bij andere hulpverleners ingewonnen die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts. Deze wordt ook middels terugrapportages op de hoogte gehouden van de dieetbehandeling.

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met mij bespreekt zal zeer vertrouwelijk worden behandeld. (Lees hier de privacy verklaring)

 

Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij

 

Klachtencommissie Paramedici 1e lijn.

Postbus 1161

3800 BD Amersfoort

 

 

Wanneer er klachten zijn over de vergoeding dan kunt u dit doorgeven aan de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Ontdek


HEALTH COUNSELING


Meestal werk ik met de Health Counseling methode. Deze methode is erop gericht een bewuste en doelgerichte communicatie met de cliënt te hebben. Zelf bent u actief in het proces betrokken en bepaalt u uiteindelijk zelf wat er gaat gebeuren.

De methode doorloopt een aantal fases:


 

  1. de bewustwording van het probleem
  2. de afweging
  3. de besluitvorming tot gedragsverandering
  4. de gedragsverandering zelf
  5. het leren omgaan met fouten
  6. het voorkomen van terugval in het oude gedrag

 

De eerste drie consulten duren meestal 45 tot 60 minuten. De vervolgconsulten meestal een half uur, maar dit kan ook aanzienlijk korter of langer zijn. De frequentie kunt u dan zelf bepalen. Ik probeer mijn voorlichting zoveel mogelijk op u als cliënt af te stellen; ideeën, suggesties hoe u het graag zou zien zijn dan ook van harte welkom.

Mijn filosofie is dat u alles kunt bereiken wat u wilt, als u maar bereid bent om iets te veranderen. Belangrijk is ook uw wilskracht en het uzelf gunnen van genoeg tijd. Fouten maken is niet zo erg, want dat zijn uw leersituaties. De grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens weer opstaan als we struikelen.

Als diëtist geef ik advies over voeding en diëten, maar daarnaast focus ik me op coaching, hierbij probeer ik u een ander inzicht te geven en handvatten met het doel iemand zijn ware, omvangrijke, eigen potentieel te laten vinden én aanboren.

 

Ik luister daarom graag naar uw verhaal.

Ik wil u niet leiden, maar begeleiden, met zo nu en dan een duwtje in de goede richting.

Onderdeel van


de Nederlandse Vereniging van Diësten


De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is een beroepsvereniging van diëtisten. Zij heeft als doel het vakgebied Voeding en Diëtetiek in Nederland te bevorderen.  Als diëtist ben ik bij deze vereniging aangesloten .


Klik hier om naar de website van de vereniging te gaan.

Copyright @ All Rights Reserved