Vergoedingen

VERGOEDINGEN

Voor ieder consult hanteer ik een standaardtarief van

€25,00 euro per half uur.Sinds 1 januari 2017 heb ik geen contracten meer afgesloten met zorgverzekeraars. Dit komt doordat zij als eis hebben dat je als diëtiste in het kwaliteitsregister voor paramedici moet staan.

Tot afgelopen jaar was dit voor mij wel altijd het geval, maar nu niet meer, omdat ik de afgelopen vijf jaar door andere keuzes mijn tijd anders heb besteed dan het behalen van punten.


Hierdoor treedt er vanaf 1 januari 2017 een wijziging in het declareren op, en zult u vanaf dit moment zelf de factuur krijgen. U kunt die vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. Het hangt dan af van de zorgverkeraar en uw zorgpolis wat u vergoed krijgt.Mocht u hier nog vragen over hebben, dan hoor ik deze graag.


Copyright @ All Rights Reserved